FAQ

Czy duszność krtaniowa występuje podczas używania V-GEL®?

Większość poważnych duszności występuje podczas stosowania rurek dotchawiczych. v-gel® nie dotyka ani nie przechodzi przez chrząstki nalewkowate, dzięki czemu możliwość występowania duszności jest niska.

Jednakże, duszność krtaniowa jest stanem, o którym użytkownik v-gel® powinien wiedzieć u wszystkich gatunków zwierząt, ponieważ może on być wynikiem bolesnego bodźca, jeśli pacjent znajduje się w nieoptymalnej płaszczyźnie znieczulenia. Dlatego użytkownik musi upewnić się, że pacjent znajduje się w płaszczyźnie znieczulenia chirurgicznego, a v-gel® jest odpowiednio nawilżony przed wprowadzeniem go do pacjenta. Jeśli u pacjenta wystąpi przejściowa duszność krtani z użyciem v-gel® in situ, to delikatna wentylacja pacjenta przy jednoczesnym pogłębianiu płaszczyzny znieczulenia za pomocą odpowiedniego środka rozwiąże ten problem.

Użycie bezpiecznej ilości lidokainy w aerozolu do krtani 60-90 sekund przed wprowadzeniem v-gel® u kotów i królików zapewnia pewną ochronę przed dusznością krtani.

Czy V-GEL® może się wysunąć podczas przesuwania, obracania, obracania pacjenta na bok?

Właściwości konstrukcyjne v-gel® o odpowiedniej wielkości, zamocowanego szczelnie za głową pacjenta, stabilizują go; dzięki temu przy normalnym obracaniu i zmianie położenia nie przemieszcza się. Podczas zmiany pozycji należy zawsze odłączyć v-gel® od obwodu anestezjologicznego i podtrzymywać głowę pacjenta. Po obróceniu lub przemieszczeniu pacjenta należy zawsze sprawdzić położenie i umiejscowienie v-gel®, delikatnie wentylując i sprawdzając, czy nie ma wycieku gazu i czy drogi oddechowe są drożne.

Co robić jeżeli podczas używania V-GEL® poczuję lotny gaz?

Przede wszystkim należy wyłączyć czynnik lotny i dokonać ponownej oceny rozmiaru i pozycji v-gel®.
Najczęstszą przyczyną wycieku gazu jest niedoprowadzenie go podczas indukcji lub w trakcie znieczulenia, jeżeli nie jest dobrze zamocowany w otworze i nie jest dobrze podparty na obwodzie, co powoduje wysunięcie v-gel® z dróg oddechowych.

Czy powinno się preoksygenować pacjenta?

Wstępna preoksygenacja pacjenta jest generalnie dobrą praktyką przed zastosowaniem jakiegokolwiek środka znieczulającego. Wydłuża to czas, w którym pacjent może tolerować bezdech i wydłuża czas do wystąpienia hipoksemii tętniczej. Wstępna preoksygenacja może zwiększać stres, szczególnie u królików i nie zawsze jest odpowiednim rozwiązaniem.

Najlepiej jest zastosować wstępną preoksygenację pacjenta przed zastosowaniem jakiegokolwiek znieczulenia ogólnego. Ma ona na celu zapewnienie maksymalnego czasu, przez jaki pacjent może tolerować bezdech, wydłuża czas do wystąpienia hipoksemii tętniczej, zwiększając zapasy tlenu w organizmie, przede wszystkim czynnościową pojemność zalegającą (FRC) płuc.

Czy V-GEL® jest bezpieczny w użytkowaniu jeżeli u pacjenta dochodzi do regurgitacji podczas znieczulenia?

Końcówka v-gel® znajduje się w górnym przełyku, co zapewnia dodatkową ochronę przed przedostawaniem się materiału zwrotnego do dróg oddechowych.

Końcówka v-gel® dla psów posiada dodatkowy kanał wychodzący do końcówki przełyku, co pozwala na odprowadzenie materiału zwrotnego. Do tego kanału można wprowadzić rurkę żołądkową w celu aktywnego odsysania materiału.

Czy V-GEL® może być bezpiecznie używany podczas badań rezonansem magnetycznym i tomografem komputerowym?

v-gel® ADVANCED nie posiada żadnych metalowych części, może być bezpiecznie używany do tego typu badań.

Czy można używać V-GEL® z respiratorem w trybie IPPV?

Tak, możliwe jest stosowanie v-gel® zarówno z oddychaniem spontanicznym jak i ręczną/ruchową wentylacją u wszystkich trzech gatunków zwierząt. Ważne jest, aby dobrać właściwy rozmiar v-gel®, całkowicie uszczelnić gardło i zabezpieczyć szczelność w celu osiągnięcia IPPV.

Jak długo V-GEL® może pozostawać in situ?

Jeśli zabieg jest dłuższy niż 4 godziny, przed wymianą należy usunąć v-gel® i założyć pacjentowi tlenową maskę na 30-60 sekund.

Martwię się, że martwa przestrzeń w łączniku jest za duża...

v-gel® posiada niski łącznik martwej przestrzeni. Nie jest jednak możliwe jednoczesne poszerzenie dróg oddechowych i zmniejszenie przestrzeni martwej. Przy normalnym przepływie świeżego gazu zmiana ta jest klinicznie nieistotna. Konsultanci weterynaryjni Docsinnovent nie stwierdzili klinicznie istotnego ponownego oddychania przy użyciu v-gel® i większość specjalistów zgadza się, że średnica dróg oddechowych jest najważniejszą rzeczą w optymalizacji wentylacji dla małych pacjentów.

Czy można używać V-GEL® przy chirurgicznych zabiegach stomatologicznych?

v-gel® świetnie sprawdza się w większości chirugicznych zabiegów stomatologicznych, jednakże są pewne ograniczenia. Istnieje oczywiście ograniczenie widoczności i dostępności w jamie ustnej, gdy v-gel® jest in situ: ograniczy to stosowanie podczas większych zabiegów w jamie ustnej lub gardle. Nie jest również możliwe umieszczenie gastroskopu, gdy v-gel® znajduje się w miejscu.

Czy użytkowanie V-GEL® wymaga kapnografu?

Producent opowiada się za doskonałymi standardami monitorowania pacjentów w celu zapewnienia bezpiecznego znieczulenia. Podczas każdego zabiegu anestezjologicznego konieczne jest zapewnienie pacjentowi odpowiedniej wentylacji i jej monitorowania. Istnieje kilka sposobów, aby to zrobić, między innymi:
– Obserwacja ruchu ściany klatki piersiowej lub obserwacja ruchu worka oddechowego, gdy nie można ocenić ruchu ściany klatki piersiowej.
– Osłuchiwanie dźwięków oddechowych za pomocą stetoskopu zewnętrznego, stetoskopu przełykowego lub dźwiękowego monitora oddechowego.
– Kapnografia
– Analiza gazometryczna krwi tętniczej dla częściowego ciśnienia CO2 (PaCO2)
– Respirometria (pomiar objętości pływów)

Jeśli pacjent jest monitorowany przy użyciu co najmniej dwóch z powyższych metod w połączeniu, możliwe jest bezpieczne monitorowanie pacjenta, gdy kapnografia nie jest dostępna.

Czy mogę używać stetoskopu przełyku/sondy temperatury z V-GEL®?

Tak, zarówno stetoskopy przełyku jak i sondy temperaturowe mogą być stosowane we wszystkich urządzeniach v-gel®, jednak może to być trudne u bardzo małych pacjentów.
Można je stosować w połączeniu z v-gel® dla kotów, umieszczając najpierw sondę, a następnie v-gel®.