Pneumatyczny respirator weterynaryjny

Dedykowany dla pacjentów z dysfunkcja oddechową skutkującą bezdechem śródoperacyjnym i bezdechem celowym wyłączającym funkcje klatki piersiowej. Stosowany w celu zachowania wymiany gazowej.
Respirator do prawidłowej pracy potrzebuje gazu pod ciśnieniem. Ten gaz nie jest mieszany z obwodem oddechowym aparatu do znieczulenia wziewnego dlatego nie musi to być taki sam gaz jak nośnik znieczulenia.
Respirator posiada prosty system regulacji, pozwalający szybko dopasować go do charakterystyki pacjenta.
Respirator należy połączyć z aparatem do anestezjologii wziewnej zgodnie ze schematem.

Na przednim wyświetlaczu LCD można odnaleźć wszystkie informacje dotyczące ustawienia oraz regulacji urządzenia.

Respirator TH-1

Zakres regulacji:

 • wielkość wentylacji 50-1600ml

 • częstotliwość oddechów 1-90 oddech/min

 • proporcje wdech/wydech 4:1, 3:1, 2:1,3:2, 1:1, 2:3, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:

Monitorowane parametry:

 • objętość oddechowa (VT)

 • częstotliwość oddechu

 • ciśnienie w drogach oddechowych

 • wentylacja minutowa (MV)

Urządzenie wyposażone jest w alarmy, które uruchamiają się w przypadku, gdy:

 • MV niska,

 • MV wysoka,

 • VT niska,

 • VT wysoka

Miechy oddechowe z zestawie:

 • 300 ml,
 • 2000 ml.

Dostawa gazu:

 • Olub powietrze,
 • ciśnienie zasilania gazem: 0,25-0,65 MPa

Warunki pracy zapewniające prawidłowe funkcjonowanie urządzenia:

 • Temperatura -9~+35°C
 • Wilgotność względna 20%~60%
 • Ciśnienie atmosferyczne 700~1060 hPa

Specyfikacja fizyczna:

 • Waga brutto respiratora: 8,0 kg.