Przestrzeń opieki nad stanem zdrowia pacjenta to miejsce gdzie krzyżują się szlaki możliwości kliniki z oczekiwaniami właścicieli.

Klienci klinik weterynaryjnych oczekują najlepszych rozwiązań, które dziś można oferować ich milusińskim.

Dlatego standardem pragniemy zrobić wyposażenie w monitoring diagnostyczny z funkcją kapnografii lecznic weterynaryjnych, wprowadzając kilka lat temu monitor serii VetM100K do oferty Sigmed.

Monitor pacjenta VetM100K

Ten nowoczesny, bogato wyposażony monitor pacjenta wywodzący się z medycyny ludzkiej aparat, został dopasowany do rynku weterynaryjnego. Jego oprogramowanie dedykowane zwierzętom pozwala na indywidualne dopasowanie parametrów zależnie od gatunku, płci a nawet grupy wiekowej i masy ciała stwarzając optymalne warunki diagnostyczne.

Wyposażenie monitora pacjenta w funkcje kapnografii otwiera przed klinikami weterynaryjnymi dodatkowe możliwości diagnostyki pacjenta również śródoperacyjnie. Wskazując w sposób graficzny i „numeryczny” aktywność oddechową pacjenta.

Monitor VetM100K
Monitor pacjenta VetM100K

Monitor pacjenta Vetm100K oferuje również diagnostykę z zakresu oscylometrycznego pomiaru ciśnienia, pulsoksymetrii, EKG i pomiaru temperatury.

Bardzo wygodną i jak się okazało pożądaną cechą naszego aparatu jest funkcja zmiany widoku. Pozwalająca na dopasowanie ekranu z informacją o pacjencie do wymagań zabiegu i lekarza prowadzącego.

Specyfikacja techniczna

 • Wyświetlacz: typ – 800×600 pikseli kolorowy TFT, rozmiar: przekątna 12,1 cali
 • Wbudowana drukarka
 • Wbudowana bateria

Funkcje i przyciski panelu przedniego

 • Przycisk zasilania
 • Przycisk NIBP
 • Przycisk zamrożenia widoku
 • Przycisk cichego alarmu
 • Przycisk menu
 • Przycisk trybu pracy
 • Pokrętło wielofunkcyjne

Zakres monitoringu EKG

 • Częstość uderzeń serca: 20-350 uderzeń na minutę z dokładnością do 2 uderzeń
 • QRS : wykrywany zakres 0,5 do 5 mV
 • Czułość wykrywania impulsu: ± 2mV do ± 700mV amplitudy
 • Czas wykrycia pulsu: 0,1 – 2,0 ms
 • Alarm dla częstotliwości pracy serca do ustawienia między 20-350 lub wyłączony
 • Uśrednienie tętna co 8 sekund
 • Odprowadzenia I, II, III, V, aVR, aVL, aVF
 • Wzmocnienie X1/4, X1/2, X1, X2, X4
 • Zakres:   -5,0 mV do +5,0mV

SpO2

 • Zakres SPO2 : 0-100%
 • Dokładność SpO2: ±2% (70-100%)
 • Częstotliwość pulsu: 20-350 uderzeń na minutę
 • Dokładność pulsu: ±2 uderzenia lub 2% (wyższy)
 • Alarmy SpoO2: do ustawienia 50-100% lub wyłączone
 • Kalibracja fabryczna : w zakresie 50-100%

NIBP

Pomiar ciśnienia krwi metodą bezkrwawą

 • Zakres ciśnienia skurczowego: 40 – 270 mmHg
 • Średnie tętnicze: 30 – 220 mmHg
 • Zakres ciśnienia rozkurczowego: 20 – 200 mmHg
 • Puls: 25-300 uderzeń na min
 • Dokładność : oparte na algorytmie ludzkim, zgodnym z ANSI/ AAMI SP10:1992 i 2002 będącym standardem dla metody bezkrwawego pomiaru

Pomiar oddechów (RESP)

 • Zakres: 0-120 oddechów na min (rpm)
 • Dokładność: ± 1 rpm
 • Skala: co 1 rpm
 • Alarmy: do ustawienia w zakresie:
  Wysoki: 0-120 ( w skali co 1 rpm) lub wyłączony
  Niski: 0-120 ( w skali co 1 rpm) lub wyłączony

Temperatura

 • Ilość kanałów: Dwa kanały
 • Zakres: 25-45°C
 • Dokładność: ± 0.2°C
 • Skala: 0.1°C

Drukarka

 • Dane: 3ECG, 1ECG, 1ECG+SpO2
 • Prędkość papieru: 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s
 • Czas pracy drukarki: od 6 sekund do 60 sekund
 • Ustawienie przerw drukowania: od 1 minuty do 60 minut

CO2

 • Metoda próbkowania: strumień boczny
 • Parametry pomiarowe: Częstość oddechów, EtCO2 i InsCO2
 • Zakres pomiaru: CO2 0~150 mm Hg
 • Ilość oddechów: 2~150 bpm
 • Dokładność: 0~40mmHg ±2mmHg; 41~150mmHg ±10% wartości
 • Skala: 0.1 mmHg
 • Przepływ: 50ml/min ± 10ml/min

Dane techniczne:

 • Zasilanie: Prąd zmienny: 100-240V, 50/60 Hz
 • Wymiary:
  Szerokość: 324 mm
  Długość: 183 mm
  Wysokość: 324 mm
 • Waga: 3.75 kg