Przycisk FLUSH

Wprowadzenie systemu Flush do aparatów do anestezjologi wziewnej zostało spowodowane koniecznością nagłego przepłukania obwodu oddechowego czystym tlenem. Eliminując błyskawicznie substancje nasenne z obwodu oddechowego.

Celem tego jest danie pacjentowi możliwości dokonania wymiany gazowej pozbawionej środka nasennego, wpływając dalej na spłycenie narkozy.

Funkcja pozwala na bezpieczne operowanie obwodem oddechowym w sytuacji bezdechu spowodowanego działaniem wziewnego środka nasennego.

Uruchomienie funkcji Flush wprowadza do obwodu oddechowego czysty tlenu, który pozbawiony środka znieczulającego, pozwala nie pogłębić efektu nasennego dając anestezjologowi możliwość kontroli poziomu znieczulenia.